Wilt u de taal leren?     Leer Nederlands in Rotterdam     Leer Nederlands in Den Haag     Leer Nederlands in Alphen aan den Rijn
  HOME ARBEIDSMARKTMODULE TAALOPHETWERK CONTACT
 Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt

Op 1 januari 2015 wordt een nieuw onderdeel aan het inburgeringexamen in
Nederland toegevoegd, namelijk:'oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt'.

Het examen heet officieel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.
In de wandelgangen wordt het ook wel de Arbeidsmarktmodule genoemd.

Het nieuwe examenonderdeel is verplicht voor alle personen die op of na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig worden.

Het examenonderdeel ‘oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt’ zal bestaan
uit twee onderdelen: een portfolio en een eindgesprek. Het portfolio bestaat uit
opdrachten waarbij de inburgeraar zich op de arbeidsmarkt gaat oriënteren en
waarvan de uitkomsten door de inburgeraar worden ingevuld op acht kaarten,
de zogenaamde ‘Resultaatkaarten’.

Dit zijn kaarten waarop onderwerpen worden behandeld die gaan over
beroepskeuze, beroepskansen, een realistisch beroepsbeeld, de Nederlandse
werkcultuur, vaardigheden en opleidingen die iemand nodig heeft om in
Nederland te werken.

De inburgeraar maakt met behulp van het portfolio een loopbaanplanning die hij
gaat uitvoeren. Als het portfolio is goedgekeurd, kan de inburgeraar voor het tweede
onderdeel examen doen, dat is het eindgesprek waarin het portfolio besproken wordt.

Wij trainen u doelgericht met als één doel: slagen!

Wij helpen u het portfolio ‘’arbeidsmarktmodule’’ doordacht te maken.
U krijgt veel tips. U leert de handigheden.


 

  Blik op Werk is een onafhankelijke 
stichting die zich inzet voor kwaliteit
op het gebied van alle diensten die
bijdragen aan duurzaam aan het werk blijven en komen.

 

 

 

 
  Wilt u de taal leren?     Leer Nederlands in Rotterdam     Leer Nederlands in Den Haag     Leer Nederlands in Alphen aan den Rijn